1. NB:KAJ KELKAJ ORIGINALAJ PROZAJ TEKSTOJ ! 2. NOVA! Kiu pagas, tiu regas
 3. Voltair-eca fabelo moderna - 1
 4. Voltaire-eca fabelo moderna - 2
 5. Kaj en Bali ?
 6. Fumi en publikaj ejoj
 7. pastoro Bonhoeffer !
 8. Ĉieaj ruĝ-kaj-blankaj portikoj...
 9. La pilolo de malamo
 10. Katoj kaj humanismo
 11. Mozarto murdata
 12. 1988
 13. apenaŭ konata sed valora revuo: "Laŭte!"
 14. miaj recenzoj :
  Mistera lumo

 15. Sed nur

 16. Sen Titolo
 17. Silikoj

Mi iam legis senegalian fabelon, kiu diras:

Iam simio ekvidis fiŝon en la rivero. La simio pensis tuj:

"Terure! tiu fiŝo estas dronanta! Mi savu ĝin!"

Kaj ĝi kaptis ĝin, kaj ĝin tiris el la akvo. la fiŝo baraktis pro sufero. La sio el tio konkludis, ke ĝi estas dancanta pro ĝojo.

Kaj la fiŝo mortis. Tiam la simio diris al si:

"Tio okazis ĉar mi ne agis sufiŝe frue

Mi pensas, ke multaj aferoj okazas tiel en la mondo, ĉu ne?

 

Kiu pagas, tiu regas


Ni ne forgesu, ke la komercistoj vivas nur pere de la bonvolo iliaklienta ! Tial la konsumantoj, se tion ili ja volontus !! ….. povus havi eksterordinaran potencon por ŝanĝi la socion !

Eble ni devus memori pri uzi ĝin ĉu ?

Ekzemple se oni bojkotus la varojn venintajn el la intensa agrokulturo poluanta, ĉiuj agrokultivistoj estus baldaŭ devigitaj sin turni al la ekologia agrokulturo (pri kiu estas nun sciate, ke ĝi tute kapablas nutri la plenan homaron)

Similas pri akspluatado infanojn en Bengladeŝo.
Ktp

Alia temo, endus, ekde nun, ke ĉiuj dignaj civitanoj ekdecidu bojkoti la komercejojn, kiuj almetas spionajn videokameraojn, tio estas ne nur la superbazarojn  sed ankaŭ la malgranaj komercejojn tiel agantajn (ili estas pli-kaj-pli-aj) Estus tio efekta pri la defendo de Civilizo kontraŭ la procezo de Stalinigado la socion, kiun ni spektas nuntempe. Kaj, ni pensu, normalas, ke kliento ne plu remetas la piedojn en la butiko de komercisto, kiu insultis lin. Nu, almeti gardajn videokameraojn en sia butiko, tio estas insulti siajn klientojn. Homoj ŝajnas ne konsciiĝi pri tio. Post kiam pri tio oni konsciiĝis, neniam oni povas plu eniri samserene en tiajn lokojn, nek rigardi la komerciston samokule.
Vi ne sentas vin insultitaj ? Vi devus tamen, ĉar tiel estas ja tute !
Kaj ni ne forgesu J-J Rousseau :
"Renunciar  a la libertad es renunciar a la calidad del hombre, a los derechos de la Humanidad, incluso a sus deberes. No hay recompensa posible para aquel que renuncia a todo."
(jes ja ne estas la citaĵo nek enEsperanto nek en la franca ! nu ! kial ne ? eble la hispana diras tion pli bele)

« Ni vivas en mondo kie humiligo fariĝis tiom familiara, ke oni ne plu rekonas ĝin » diris iu sur iu blogo.


Nu ! ĉu ni ekos ?

victory.gif          

tio skuos la anasomarĉon ! ili estos devigitaj fari sian konsciencoekzamenon, kaj ankaŭ la amaskomunikiloj.
Voltair-eca fabelo moderna  - 1ANTAŭVIDO


La instancoj, post esti proksimume tute ekstermintaj antaû kelkaj jardekoj uzon el tabako, reduktita al sama pozicio ol drogo, decidis nun ekataki la grasaĵojn, faktoro de trodikeco, ĥolesterolo, frumorteco, kaj ĉiaj elspezigaj malsanoj. Neniu plu fumas, eksterkonsidere la sennombraj elĵetuloj, depost ke la dungontoj trudas trapasi sanganalizojn je iliaj dungutoj, kiel jam en la 80-aj jaroj en Usono, kaj tuj forpafas tiujn, en kiuj oni trovas spuron da nikotino. Post reklamo, vendo de tabako estis malpermesita (ne fabrikado, pro ekonomiaj kialoj, rezervita por eksportado al la landoj de la Tria Mondo). Ankaŭ estas malpermesita fumi publike ; nur hejme oni rajtus, kondiĉe ke sia edzulo konsentas, kaj nur se oni ne havas infanojn ( alie la DDASS - t.e. la « Sociaj » Instancoj – tuje forprenas ilin al vi ! ), sed ĉiakaze pro tio oni sin forĵetigas el la socio.

Nun estas la vico de la grasaĵoj ; butero, porkaĵoj, kukoj, kondimenta oleaĵo de la salatoj (tiu ĉi jam ne plu uzita, jam de jardekoj oni ne plu enmetas akompanan oleaĵon en salaton). Vastaj edukaj kampanjoj estas jam delonge enĉerbintaj je la homoj pri danĝeroj de tiuj manĝaĵoj kontraŭ la sano, kaj pri ties sociaj kostoj. Nun, post ega pliigo iliajn prezojn, estas malpermesita servigi per tiuj en la kantinoj kaj restoracioj. Jam unu restoraciisto estis sendi al juĝejo pro esti servinta per viando kun saŭco en sia restoracio, kaj kondamnita pagi monkonpenson de 350 milionoj da frankoj al parencoj de kutimema kliento, kiu estis mortinta pro koronaria malsano ; la proceso troviĝis unuapaĝe de la gazetoj, kiuj bildigis la restoraciiston kiel ia murdiston. Ankaŭ malpermesitas konsumi tiujn publike je puno de monpuno. Jes ĉar Francio estas lando libereca kaj demokrata, kaj ĉiu rajtas manĝi ion ajn kion ĝi deziras, sed kompreneble sub limiga kondiĉo de la nepraĵoj por sekureco, kiujn tiuj produtoj ja kontraŭas. Krom tio, ke ili estas senprudentaj homoj, kiuj maldomaĝas sian sanon, tiuj, kiuj konsumas grasaĵojn estas ficivitanoj, kiuj difektas per sia konduto la kontan ekvilibron de la Socia Asekuro, pro la kuracaj elspezoj kiujn ili naskas, ili estas publikaj huliganoj. Cetere la ago konsumi buteron, kolbasaĵon aŭ kukaĵojn kontraŭ aliaj homoj estas memkompreneble ago prozelitisma kaj propagandeca malkongrŭa je la respekto al individua libereco, kaj nepre devas esti malpermesita en ĉiu socio, kiu volas sin tolerema. Simile lernanto ekviduta manĝante kuketon aŭ bonbonon ene de la lernejaj lokoj estos eksigita de la establo, de la instruado, ĉar ties ago, krom esti malutila al li mem, al la socio, kaj al aliuloj, kiuj iĝas tentitaj, estas agresa ago de manĝaĵa propagando, kontraŭanta la laikecon de la instruado !


Voltair-eca fabelo moderna  - 2


Centjarfinaj pensadoj


Nu jen ! Iu kurantas. En uniformo aparte destinita por kuri.

Iam estos malpermesita kuri sen aparte destinita vesto.

Ĉiakaze, konsiderinte la spiriton kaj nuntempajn tendencojn, antaû nelonge estos malpermesita kuri ene de loĝataj terenoj, konsinderinte, ke piedoj, kiam oni kuras, eligas bruon, kadre de la Lukto kontraŭ Bruo tio estos malpermesita de la Higienaj Distriktaj Regularoj, kaj tiuj, kiuj permesus al si kuri laŭ la trotuaroj ricevos monpunon. Ankaŭ laŭlonge de la tre veturiltrafikaj vojoj tio malpermesitos, ĉar oni estos pruvinta science, que pliigita enspiro de poluciita aero dum korpa penado malutilas al la sano. Tial la homoj, kiuj faros tion (ne la aŭtomobilistoj) estos persekutitaj antaŭ tribunalo. Jes t.e. libervole alpreni konduton, kiu malutilas sian sanon signifas « havi problemon » psikologian, tio estas malnormala, kaj krimeca, kaj kontraŭbatalendas kaj kuracendas. Cetere tiuj estas nerespondenckonsciaj civitanoj, kiuj per plialtigante siajn riskojn je malsaniĝi per 1.3%, kunefektas je pliprofundigo la deficiton de la Socia Asekuro ; ili punendas laŭkiale.

Ankaŭ en naturo tio estos malpermesita, ĉar tio maltrankviligas la ĉasbestojn ! ktp, kaj simile. Fakte tio nur plu permesitos (fakte tio devigitos, same kiel estos deviga teni sin bonfarta) alie ol sur aparte destinitaj trakoj, aparte kreitaj tiucele, pagendaj kompreneble, kiujn la Uzulaj Komitatoj baraktos por kreigi ĉiuloke. Sur tiuj irejoj, male devigitos kuri, paŝi estos malpermesita, tiuj, kiuj permesus sin pri tie paŝi ricevos monpunon, ĉar ili konsistigas ĝenon al lal aliuloj, tiajn devojintajn kondutojn toleri ne eblas …..

Vi ne kredas min ? Ni ne jam spertas tion? Jes sed ni kuras al tio ! Ni kuras rektvoje al tia socio. Ĝi jam estas parte en efektiviĝo, kaj la alprocezo kluĉitas ; ĝi instaliĝas kaj, konsiderinte la nun regantajn fortojn, strukturojn, kaj pensmanieroj, ties starigo kaj ties plifortigo naevitablas kaj nekontraŭstareblas.

kaj en Bali?Kiam oni vidas (legas, aŭdas) la reagojn de la pensmastroj (kaj de la homoj) pri la fama « islama kaptuko », oni sin demandas, kial ĝis mezo de l’jarcento la intelektuloj de insulo Bali ne kondamnis la surhavadon de mamzono (ĉar la Balianinoj ne surhavis tion) fare de la nederlandaninoj kaj aliaj okcidentaninoj , kiuj loĝis tie. Cetere de la fakto, ke tio estis ia rifuzo pri integrado, kial ja ili ne kondamnis tiun « enfermadon » kiel ia « servutigado de la virino » ?! Normale ili devus estis forpelintaj el iliaj lernejoj la okcidentajn lernejaninojn, kiuj rifuzadis iri en ilin la mamojn nudajn, sed kiuj male – konjekteble pro la ordonoj de siaj pastoroj kaj pastroj, surmetis « religia paradema simbolo » laŭforme de iu mamzono !

La memdiritaj « inteligentaj » homoj de la XX-a (kaj XXI-a !) jarcento ne asimilis eĉ nur Montaigne ! Kaj rilate la « Tolero », per kiu ili tiom memkompleze singratulas ( !) …… pri tio ni ne parolu !

kontraŭfumantoj persekutadokiel manifestaciis la francaj ĉiesulinoj en 2003:
" nun ni, morgaŭ vi !!"

- Neniam mi fumis. Eĉ malbonodore sentumas al mi la tabakfumo. Longtempe mi estis ema je protesti kontraŭ ĝena fumado. sed, de kelke da jaroj mi malkonsentas kun la persekutaj paŝoj, kiuj estas farataj kontraŭ la fumantoj, kaj mi taksas malŝatinda la novan leĝon, kiu malpermesas fumadon en publikaj ejoj

.Certas, ke tiu leĝo, kiel ĉiuj samcelaj havas bonajn motivojn. Danĝera estas fumado kontraŭ la sano. Sed oni rememoru la proverbon : « Infero estas pavimita per bonaj intencoj ».

Ne forgesu ke la Sankta Inkvizicio faris tion, kion ĝi faris pro bonaj intencoj : ĝi sentis sin respondeca pri la eterna savo de la homoj ! Simile, la komunistaj ŝtatoj agadis cele la intereson de la socio kaj la homoj, intereso « science » ellaborita . ne forgesu ni la terminon : « La scienca socialismo » ; do tiuj, kiuj ne obeis la ŝtaton estis « senprudentuloj », « frenezuloj, » aŭ « malrespondeculoj ».

Tiuj komparoj, kvankam ili eble troas, estas pensindaj kaj permesas al ni kompreni, kial  mi pli kaj pli timas, kiam mi vidas la emojn, kiuj disfaldiĝas en la nuna socio. Tiuj niaj socioj (ĉar tio ĝeneralas en Okcidento), kiuj sin diras liberaj, toleremaj, kaj multe sin gloras pri tio, eble nekonscie, kaj ne atente de iliaj anoj, drivas al malsana, danĝera, malhumaneca direkto. Kaj tio des pli danĝeras ju pli tio estas fundita sur la bono de la homoj, kaj bono eldirita de la fakuloj, kaj estas efektivita de memcertaj, sendubantaj, arogantaj administrantoj.

Kio venos plu ? Post kiam tabakon oni estos diabliginta kaj malpermesinta, oni malpermesos alkoholaĵojn (alia drogo !), oni persekutos tiujn, kiuj manĝas grasaĵojn, kaj sukeraĵojn : he ! tio plikreskigas la riskojn je multaj malsanoj . ..  kaj tiel estas multekosta al nacia San-Asekureo.

Se konsideri tiele sekurecon, ne ekzistas fino, kaj,finfine estos finiĝinta la individua libereco, oni sin retrovos en totalisman civilizacion !

ligilo: vivi en mondo pli kaj pli perfekta ....
ligilo: psikologio de certa higienismo


Memoru la lecionon de pastoro Bonhoeffer!en N° de la 2/2/2003 de gazeto « Vo
ĉo de l’Nordo » leganto skribas :

« Kiam ili persekutis la ciganojn, mi nenion diris, mi ne estis cigano.

Kiam ili enkarcerigis la ĉiesulinojn, mi nenion diris, mi ne estis surtrotuara.

Kiam ili forpelis la trampojn, mi nenion diris, mi ankoraŭ havis laborlokon……… »


Ĉ
u tio ne memorigas ion al vi ?

Certe tio estas pri situacio kaj franca, sed tiu etoso kaj evoluo al pli kaj pli maltolerema kaj policeca socio nun plagas pli-malpli la tutan Okcidenton.
En Francio dum la 40aj jaroj, ĉar ĉeesto de butikoj mastrumataj de judoj « donis aknon » je multaj, oni aranĝis por farigi al ili la vivon neebla kaj ruinigi ilin, sensindemande pri kio ili povos iĝi tiukondiĉe ( nu, oni ne jam sin demandis prie ………)

Simile en la nuna Francio oni igas la iradojn kaj vivon neebla al la « Homoj de l’Vojaĝo » (t. e. la Ciganoj), ne pli sin demandinte pri iliaj kondiĉoj de pluvivo. Kaj kiel, ke la grandaj steloj el blanka farbo sur certaj montrfenestroj konsistigis tipan vidaĵon de tiu epoko, tiel la blank-kaj-ruĝaj portikoj kaj la ŝtonegoj kontraŭ ĉiaj veturrestigejoj kaj use liberaj spacoj estas tipa vidaĵo de la nia !La pilolo de Malamo« Maĉu al la libero ! » Jen tutnova varo, kiu solvontas viajn problemojn : speciala maĉgumo emigas vin malami. Kun aŭspicio de la Ministrejo pri Publika SANO, kadre de la « Batalo kontraŭ la Dependencoj » kompreneble.

Dependenco je amata estaĵo, ankaŭ tio estas dependenco, kaj oni el tio demamigu. Dank’al tiu gumo, entenanta specialan substancon, tagon post tago vi estos liberiĝantaj el via dependenco je ĉia amata estaĵo, kaj vi estos, fine ! psike liberaj, kaj korektaj. Finfine vi ne plu kapablos ami iun ajn, eĉ ne vin mem (alia dependenco), tiel vi povos marĉi al la eŭtanazio kun plena sereno !


katoj


2002 - ŝajnas, ke mia kato eble iĝos korinklinema; iom post iom, oni paciencu, kiel ĉiuj „homaj“, liberaj, personaj transformoj, aferoj respektendecaj. Ĝis nun li estis tiel, kiel oni ĝenerale prezentas katojn : egoista, memstarema, voluptema korpe, sed tute ne „pneŭmatika“ (kiel dirus Vladimir Jankeleviĉ). Li havis la egoismon de juneco. Sed estas kiel ĉe ĉiuj : kun maljuniĝo emocia maturiĝo okaziĝas; jes, kondiĉe ke oni konservintu sian infankoron, nepre - se ne, neniam oni estos alio ol pli kaj pli etecan pupon ! - aĝinĝanta oni iĝas pli profunde sentema, kaj aliaj aĵoj. Do li eble finfariĝos “malsovaĝigita”, kiel la vulpo (en la hindia « लोमड़ी ») - छोटे राजकुमार को लोमड़ी ने कहा- „la vulpo al la Eta Princo diris“; Eble iam « li » (la «  » ne ĉar li estas kato, sed ĉar li estas eksvirigita !) estos tiel korinklina kiel estis „Poupounette“, mia kompatinda maljuna estulino. Kiu estis tiom amema, dum restante tamen, kompreneble, egale memstarema, obsede, nepre, viscere liberema, kiel estas tiom ece katoj. Jes, dezirindas ke la homoj estus tiel, kiel la katoj, ili endus preni modelon laŭ ili ; estus bone por la civilizo, ĉu ne ? La nuna totalisma, Pruseca, « politically-correct »-eca diktaturo de nunaj modernaj sufokaj, « Orwellaj », Huxley-aj, socioj disfalintus, kaj estus ankoraŭ esper’ pri savi la Civilizecon kaj la homajn valorojn. Jes, endus, ke ĉiuj la homoj en niaj socioj ekfaradus ia « pasiva rezistado », malsubmetiĝo, ne fronta kontraŭstarado, jam tio ne plu havus ŝancon, sed perkulise, surdumadante, stultŝajnumante, per ĉiaj forkuroj, neobeo, senvalidigo de tiu aroganta memkontenta malvarmega diktaturo. Sed ne estas.

Tiomlonge, ke Brigitte Bardot ne estos ministro, oni ankoraŭ havos, iom, la rajton havi katojn ! Jam nun oni faras al ili tion, kion oni baldaŭ faros ankaŭ al la homoj. Poste, ne plu estos iu ajn espero.

Tiomlonge, ke estos katoj, estos espero ; poste finiĝintos, la homaro povos morti.


Mozarto murdata« Tio estas Mozarto murdata »
diris en fama paĝo Antoine de Saint-Exupéry, post vidi en trajno familion da orient-eŭropaj mizeruloj dum la jaroj (19) 30-aj. Nun tio estus ankoraŭ pli radikala : la anĝel-vizaĝa infano kiu pensigis lin al Mozart ne estus eĉ naskita, oni lin estus abortigita.

Ankaŭ tio estas Mozarto murdata. Kaj ne nur ; ne Mozarto estas la problemo, ĉu ? Iu al unu demando en la fama Proust-a demandaro : « Kiel vi ŝatus morti ? » respondis : -« Stulta demando. Neniu ŝatas morti ». Nek neniu ŝatus esti abortigita !
Tio ne estas « novaĵo ». Unue la du « novaĵoj » ne estas novaj (ili datiĝas el 1988) kaj ili parolas nin pri eternaj sentoj kaj temoj. Eterneco de homa koro en maleterna vivo kie malfacilas vivi. Resuma enkapsuligo de vivaj valoroj kaj veraj geviroj.

- En gazeto de la 7-a de aprilo 1988 du ege rimarkindaj « diversaj faktoj » :

Dektri jara angla knabeto riskis sian vivon por savi sian amatan blankan katidon, kiu ne plu kapablis malsupreniri el la ponto sur rivero Tramer, enfluejo kuŝanta inter Devon kaj Kornvalo, kaj miaŭis pro timo. Li grimpis sur trabon de la ponto je 60 metroj de supereco, kaj ĝin sekvis ekvilibriste super la malpleno por iri ĝin savelpreni .

2° Proksime de urbo Brest en Bretonio 68 jaraĝa virino devis esti sendita en malsanulejon. Ŝi estis vivinta sole, en ok-ĉambra domo, ŝi plurestis traŭmita pro la morto de sia patro, dedum 18 jaroj, kaj la ĉambroj de l’domo daŭrfine estiĝis tute invaditaj per dekoj da kub-metroj da rubaĵoj, kiujn ŝi estis lasinta amasigi kaj putri.


jen miaj jamaperintaj pecetoj en "LAŬTE !" , elstara E-a liberesprimilo

Tro malkonata, tamen necesega kaj demokrata ebleco por libera esprimado de siaj abonantoj pri ĉiuj temoj, sen tabuo  kaj sen cenzuro estas la revuo "Laŭte". Helpu ĝin vivi! Abonu! (kaj skribu!)
Amika Esperantista Amikaro,  Moulin de Cargue Sac
FR-47470 Beauville (Francio).
legu la artikolon en la Vikipedio:


13/11/2003 : Mi skribas el Dallas, Teksaso, pardonu ! el Arras, Francio, nu! Oni povas erari, kiel oni povus diveni? De duonhoro, ke mi sidadas en ĉi kafejo miaj oreloj aŭdis nur usonlingvajn rok-kanzonojn ! kaj en la superbazaro oni nur aŭdis usonlingvajn rok-kanzonojn ! kaj fakte same en la …  buso ! Kaj mi jam scias, ĉar mi devas iri ĉe l’kuracisto, ke en lia atendsalono oni audos « Radio-Nostalĝion », kiu elsendas « sukcesojn » de antaŭ dudek jaroj, kaj jam egale tiuj estos 95% usonlingvaj rok-kanzonoj.

Nu, eble Lanti estus kontenta : Li, kiu volis, ke en plena mond’ ekzistu nur unu lingvo kaj unu kulturo !


17/11/2003 Nu ! por eliri, mi  tuj surmetos mian islaman kaskedon.; … nu, ja ! Kompreneble ! ĉar hodiaŭtempe, kiam virino surmetas al si kaptukon, oni nomas tion « islama kaptuko » (ne, ne ! oni ne plu kulpigas ilin pri simili je komunistaj « Pionirinoj ») , do, kiam viro surmetas kaskedon, oni diru, ke tio estas « islama kaskedo ». Logikas!


- Ha, tiuj francaj instruistoj ! depost unu jarcento ili ankoraŭ obsedatas, na jam ili sukcesis « elfunebriĝi » (kiel ili tiom ŝate diras !) el la « milito », ili plu estas traŭmigitaj pri religio, el kio ili faras seriozegan zorgon, ne sciante opinieble, ke ilia malamiko, ilia pafcelo, jam mortintas kaj entombiĝintas de longe, kaj eĉ tute malvarmas ĝia kadavro !
Kaj krome jen, per ĉeesto de islamanoj, jen denove ekestas homoj, kiuj kredas je Dio! Jen do ili perdas ĉiujn siajn ŝraŭbojn! Ili sentas sin kiel en mustardobarelo, ili havas papiliojn en la stomako, tio tute malsanigas ilin, ili inkubsonĝas pri tio nokte! Nura la ideo, ke ili eble troviĝos en samaj lokoj, kie ankaŭ troviĝus ankaŭ homoj, kiuj kredus je Dio, kaŭzas al ilin aknon!


- La novaj leĝoj tiel, kiel la malpermesiĝo (kio ne malpermesiĝas nunepoke ?!!…) vendi, eĉ de privatulo al privatulo ! beston ne tatuinte ĝin (ankaŭ ili …) kaj vakcinigi, for de «protekti » ilin, rezultigos la morton de centoj da miloj da bestoj ! Sed tio ne ĝenas ilin ! Tiuj uloj prefere ŝatas beston eŭtanaziita aŭ abortigita ol besto vivanta !

Tio estas epok-tipika, ĉiel estas simile pri la homoj : oni ŝatas ilin pli bone eŭtanaziitaj aŭ abortigitaj ol vivantaj !- Tiun matendimanĉo meze de vasta parko kion oni aŭdadas? Divenu! nu, la ronkado de l’veturiloj! Tiu ampleksa parko, kie troviĝas nur unu promenanto, kaj do logike la aliajn tagojn nul promenulo, estas prilumita plenpotence la tutan nokton fare de centoj da stratlampoj, kio konsistigas konsumadon de miloj da kilovŭatoj ĉiun plenan nokton.
Nun, nur sufiĉus, ke oni plumencias, ke la apuda loĝejkonstruaĵaro estas de nelonge tute fermĉirkaŭita per altaj kradaĵoj (rezulte : por eliri el la parko oni ne plu povas trauzi ĝiajn irejojn), kaj oni ricevas tutan simbolon de nia epoko.


- Socio kie ne plu ekzistas petveturantoj ne estas civiliza socio.


1/3/2002 : Ĉiaokaze ni vivas en socio, kiu pli kaj pli similas je Auŝvic. Jes : ĉie ni estas observitaj de gardistoj kunhundaj, kaj ni eliros de tie-ĉi nur tra la kamentubo (kiel diris tiel delitkatsente la SS !) la kamentubo de la kadavrocindrigejoj.


9/9/2002 : De Bonald eliras tra la pordo kaj reeniras tra la fenestro. La konservativa di-rajta penso de De Bonald, laŭ kiu socio ne estas kreita por servi al la individuoj, sed male la individoj ekzistas ke ili servu la socion, eble eksmodiĝis, sed tujpost ĝi, tiu sama ideo, re-eniris sturme, kaj pli kaj pli estas tio, kio fundamentas la « politike konvenan » penson, normigan kaj higienan (kaj ekologiisman !), kiu trudas sian Dian Rajton al la nuntempaj unuopuloj. La De-Bonald-Penso malperinta trans la pordon ree instaliĝas pere la fenestron solide kaj fortike, ankaŭ mute, ne aŭdacante ĝis nun sinesprimi tro malkaŝe, sed ĝi jam ja laboras, kaj regas. Nenio nova sub suno ! Tio plifoje estas io, kion oni ja ne preterlasu el la intelekto.


22/5/1998 : La « kielenrevojecaj » kamparoj, la belaj, profundaj kamparoj voluptaj, ne ekzistas plu.
(eĉ se nur ĉar, jam ili estas dishakitaj, enkorsetitaj pere de rapidvojoj, de aŭtovojoj, de kvarŝoseajvojoj, de sekurreloj, de betonstrekoj, de veturilhaltejoj, de aŭtovojaj alirvojnodoj, de alttensiaj elektraj linioj  kaj de pikdratbariloj). Ĉiumaniere ili estas aliigitaj al porturistaj gaĝetoj, umaĉfalspaŭsaĵo malgusta kaj etikedita, varigita, kaj sub plena kontrolo.


2/12 :2003 Mi jam skribis ion, kio diris :

- Urbo, kies preĝejoj ne malfermitas, ne estas urbo.

- Domo, kies fenestroj ne malfermitas, ne estas domo.

- Vojo, sur kies vojrandoj oni ne povas haltigi sian veturilon, ne estas vojo.

Mi povintus aldoni :

- Socio, kie ne troviĝas hoteloj por ĉiaj enspezgradoj de unuopulaj buĝetoj, ne estas socio.


12/11/2003) Bizara socio, hodiaŭepoke igi sin memmortigita sub kuracista kontrolo, por pli bone pasi tra la kremaciejo, tio laŭdindas, sed fumi pro plezuro, tio mallaŭdindas, kaj oni diras, ke tio malbonas al la sano !

Nu, bonepensinte eble ja tie kuŝas la ŝlosilvorto: « kontrolo », la fumantoj estas en ia spaco de libero kaj individueco, ili eksteras je l’kontrolo ĉiompotenca de la « instancoj ».

Aŭ ĉu eble la tubero estas la vorto : « plezuro »…


22/11/2003 : Mi ne komprenas, kial oni enkarcerigas tiujn, kiuj estas faktoro de malsekuro, kaj ne ekarcerigas tiujn , kiuj estas faktoro de nuntempe la plej grava kaj endanĝeriga speco de malsekuro : la malsekuro de la laborloko.


23/11/2003 « Paroli pri si estas bonaŭgura indiko, ĝi signifas, ke tiu-ĉi, kiu rakontas sin, rigardas la aliulojn kiel fratojn » (ROZANOV) Jes, certe ! rigardu laŭmale (kiel oni faras dum matematikoj !) tiujn, kiuj ne rigardas la aliulojn kiel homajn estaĵojn, sed kiel pecojn da viando por mastrumi, por persekuti, materialo por policaj misfaroj, por kontroloj, por reguligoj, por totalismoj, por profito ; ili neniam eligas iun ajn personan diron, ili rifuzas nepre je paroli pri si, ili estas senesprimaj tiel, kiel pafmortigilo, sennomaj tiel, kiel bombo, kaŝataj tiel, kiel Bizanca imperiestro (aŭ ia moderna kapitalisma firmao), ili rifuzas, nepre, dialogon dehomalhoman.

- Nia socio kaj ties reganta ideologio montras kontraŭ la morto, sintenon saman ol tiu de la Pétain-a Francio kontraŭ la Nazioj : Ne nur ili konsentas volonte je la voloj de la monstra subpremanto, farante el neceso virton, sed ili kompleze antaŭiĝas al ĝiaj deziroj, eĉ ili ekstraĵumas !

- Kaj la longa batalo de la kontraŭklerikaluloj ne estos nin liberigitaj el la anim-polico, kiu sufokadis kaj persekutadis : ĝi estis anstataŭigita de iu alia, kaj de ia nova armeo da aparatulaĉoj kaj inkvizitistoj, kaj Jesuitoj.

- Mi hazarde malkovris mirindan kaj fundamentan tekston de Franz Kafko, titolita « Infanoj sur la Ŝoseo » (esperantigita de Lutermano), oni povas diri, ke la obtuza alserĉado de la termezuristo K. ekkomencas tie.

Sed, kiom tiuj aferoj estas malproksimaj de la nuna socio ! oni sentas jam, kvazaŭ temus pri alia planedo ; la planedo de l’feliĉo - ne, la planedo de la homoj …..

- Antaŭtempe nia socio estis ĥierarĥia socio, jes oni povis revi pri pli bona, sed estis en ĝi loko por ĉiuj, eble ne egale bonan sed estis, kaj alcela, nu tio estis socio ! Kaj ekzemple estis inter spektaklsidlokoj, inter vagonaroj, inter hoteloj, diversprezaj, ke eĉ se tute ne riĉaj estis ĉiam kaj ĉie io disponebla por vi. Kaj ankaŭ la popolo povis vojaĝi. Kiel estu en socio. Nun estas plimalbone : tiu estas nun eksiga socio, malaniga, forĵetiga : gi estas farita por la riĉuloj nur, aŭ vi havas sufiĉe da enspezoj por pagi la altkomfortajn hotelojn, la elitajn sidlokojn, la pornegocistaj trajnojn, ktp, aŭ ne estas io ajn por vi, entute nenia loko por vi en la socio, ekstere ! vi povas mortaĉi ! la socio ne estas por vi.

Nur restas, se vi volas nur korpe pluvivi iom da tempo, antaŭ ol oni konsilos al vi pri eŭtanazio, vi pasu sub jugo de la pastraĉar..., ne, pardonu ! de la socia laboristaro.


5/12/2003 Mi legas, en artikolo pri Samuel Beckett : « Avigdor Arikha jam konas Beckett-on, Anne atik malkovras lin. Ili kune vagadas ĝis la kvara matene en Monparnasse, ĉefe en tinkejo « Falstaff » ; viskio, vino, bieroj, ĉanpanjo. Ili rehejmiĝas ŝanceliĝante kaj parkere deklamante poemojn unu al la alia. » (tio estis en jaro 1959) Hodiaŭepoke, se iam ili estus renkonpasitaj policpatrolon, ili estus forkaptitaj en la policejon, mankatenitaj « pro kialoj de sekureco » kompreneble !

Kaj ĉiuokaze ni nun vivas en epoko, kie, kiam oni deziras honori Malraux pere de poŝtmarko, la gravuristo prenas foton prilian kie, li junas, kun lia iamajna cigaredo en buŝo. Sed, ĉar tio ne estas « Politike Konvena » oni forigas la cigaredon desur la bildo, laŭ la maniero kiun oni tiom praktikis dum la foto-falsadoj de la tempoj Stalin-aj !

- Jen la restigejo por la migraduloj, kiun oni kutimas loki en angulo inter la rubbruligejo kaj la tombejo urbaj.


6/12/2003 mi konstatas ŝanĝojn en la vortaro : ekzemple :

Preĝejo : antaŭe signis ejon kie oni povis preĝi ; nun brikamason fermegitan.

« civitana » : entaŭe temis al aro da politikaj rajtoj ; nun parolas pri aro da policekontrolitaj devoj.

Eŭtanazio: antaŭe oni diris „Gnadentod“ (en Germanio, dum la jaroj 1930)

Karesoj : nun oni diras „seksa perforto“.


3/12/2003: Iu el inter niaj gardhundaj pensmajstroj krablante en la amaskomunikiloj kaj la „Someraj Universitatoj“ de Mastrara Organizo (France : MEDEF) senmaskiĝis - li diris : „La valuta politiko tiom gravas, ke oni devu ĝin eskapigi el la klasikaj demokratecaj procezoj“ Kia konfeso! Kaj jen kial ili elkovis tiun „Konstitucion“ eŭrope-unian demokrati-mortigan (vidu la komentoj priaj de ATTAC), kiu estas, fakte, puĉo, puĉo sen tankoj, la pinto de delikateco kaj efiko!


- 13/12/2003 Mi aĉetintis vid-diskon de filmo « La vento borblovos nin » far Abbas Kiarostami (kiom altkvalita nunepoke tiu Irana kinarto !); mi rigardis ĝin. Kiom da aferoj por diri pri ĝi ! nur unu nun : Malkongrue al la fantazioj kiujn sinplaĉe flegadas la okcidentuloj, en ĉiutaga vivo de en la filmo prezentita vilaĝo (vilaĝo! do tradicia medio, neniaj intelektuloj aŭ okcidentiĝintaj burĝoj) tute ne estas religie  „peza“ etoso, neniu puritaneco (kaj eble eĉ malpli ol en la hodiaŭa Francujo, kie ĉio malpermesiĝas pro „politically correctness“), malprudetaj subkomprenigoj inter viroj kaj virinoj, serena kaj memcerta sinteno de tiuj ĉi ( Kaj ne la deteno kaj la paranoeca timo kiu konstateblas nun en Francujo fare de ili !), kunvivemo simpla kaj kvieta, kiel en la francaj antaŭmondmilitaj vilaĝoj.
Kaj cetere iu kvalito de homaj rilatoj, kaj libero je iri tien kaj ien en la publika spaco, kiujn oni ne plus spertas en Eŭropo nun !

- Mi legis: Junek – Tiu ulo estas la mastro de Chempol, ĉeĥa firmaaro, kiu konsistigas 6% de la landa komerco. Li volas praktiki la « liberalan revolucion » je sia grupo, kaj efektivigi milojn da maldungadoj. Tiu mem estis inter la plej stalinaj apparatŝikoj de la ĉeĥa K.P., tiuj, kiuj vokis la sovetajn tankojn en 1968. Li disŝiris sian aliĝkarton en 1989 nur , kiam li certis, ke la Muro ne renaskiĝos el sia polvo.
Ĉu miras vi ? Mi ne !

- Kontraŭ morton socio (la nuna) estas kiel stoika armeo militanta : oni plenigu sian devon ĝisfine, oni aspektigu la decajn eksteraĵojn.
Senŝajne la nun etosa etiko estas la sama tiel, kiel tiu de la « kadetoj » de la reĝo de Prusujo !


- 16/1/2004 Parolaĵoj de la oficialuloj, kaj iliaj gazetisto-trabantoj pri tiu obsedo ilia : la « islama » kaptuko, naŭzigas min, kaj igas al mi aknon. Al mi supertedas aŭdi tion, tio fetoras el malamo, kaj, nenio nova sub suno, tio estas joseph Prudhomm(1)e-ecaĵoj, ne, ecx ne, tio ne estas la Joseph Prudhomme, kiu diris « Fremdaj lingvoj tamen iel utilas, ĉar se ili ne ekzistis la fremduloj malfacile komunikus inter si » sed unu kiu dirus : « La fremdaj lingvoj konsistigas agreson al la spirito libereca kaj tolerema de Francio, tial oni ilin severe malpermesu. Tiujn konpatindajn infanojn kies gepatroj al ili instruis, pro siaj maltoleremo kaj fanatismo alian lingvon ol la francan, ni devas liberigi, per malpermesi al ili paroli sian gepatran lingvon. Tial oni plenumigos ilian memstarecon per la konformigo je la ununura lingvo kiu morale tolereblas : la francan » ! Tia estas ilia senĉesa propagando.

[(1) satira persono burgxa, inventatis far 19-a jarcenta humuristo Henri Monnier.]

He ! nu ! Ili ( iŝi, kiel diras kelkaj !) ne havos plu ankaŭ rajton meti skarpon ĉirkaŭ la kolon, eĉ se malvarmas !, ĉar kaŝi la haŭton de sia kolo, tio estas afero, kiun faris, kaj plu faras la kristanaj monaĥinoj, do io, kion preskribas la islamaj religiuloj, do en la rigardo de la militemaj kaj maltoleremaj ateistoj je kiuj ni estas submetitaj, tio estas abomeno kaj plago, herezo deklarenda anatema ! enfermado de La Virino (ĉar la viroj, male konservos la rajton, kaj liberon, sin enfermi sub lanan skarpon aŭ eĉ ! sub ĉapelo aŭ alia laŭplaĉa kapvesto)


- Amiens. Apud la katedralo kuŝis nelge popola kaj malriĉa kvartalo (kie multaj personoj travivis sian vivon, unua-persone, anta-tempe !) Nun estis forigitaj ĉiuj ties loĝantoj (konjekteble reloĝitaj en iu inter tiuj malserenaj malekipitaj, krom je policistoj, apartamentbloka kvartalo tiel, kiel Vaulx-en-Velin). Poste oni restaŭris ties domojn, kiuj iĝis ĉiuj restoraciojn, modecaj kafejoj, aŭ luksvaraj butikoj.
Nu do, iom pensu ! malriĉa kvartalo apud kultura investaĵo (la katedralo), oni ne povis tion toleri ! Kaj kioma perdo rilate la spekulaciaj profitoj : kvadratmetroj tiel bone lokitaj ! oni nepre ne povis lasi tion al aĉaj malriĉuloj ! nek ne profiti je tio por suprenflugigi la prezojn, kaj profitojn.


- Aŭgusto 1999 : « BONGUSTAJ PLADOJ POR RAVI LA FRANDEMULOJN » Tio estas libro (pri kuirreceptoj) datiĝanta de pli ol 30 jaroj, tio ne estas « politike konvena » ! nun la frandemulojn oni baldaŭ rigardos kiel malsanulojn (jam ili estas rigardataj kiel malsanulojn), kiujn oni kuracu tiel, kiel tiujn, kiuj trinkas alkoholaĵojn (ofte ili estas la samaj personoj) aŭ , kiuj fumas tabakon.

17/4/2004 Oni devas ĉiam reveni al tiuj du libroj fundamentaj de la moderneco : Orwell-a « 1984 » kaj Aldous Huxley-a « Brave New World ». Pli kaj pli la nunaj « liberaj » landoj kopias ilin. Ekzemple la cerbolavado de la infanoj por akceptigi ilin (jes akcepti, ne nur konsenti) je la morto, kaj la tabuigo de ĉiuj personaj korrilatoj de la lasta, kaj ĉieĉeesto de totalismaj kontroliloj de la unua (nun ĉefe la famaj observkameraoj ; sed estas nur komenco : la onto estos eĉ pli terura kaj malhomiga, legu rete : http://usgohome.free.fr/actualite/micro_puce.htm). Kaj kun la eblo kloni la homojn, kio alvenos ? divenu ! En tiom seksofobia kaj serukecneŭroza mondo. Mi havas konjekteblan hipotezon…

1/8/2004 Post 30 jaroj vojoj iĝis 6-oble pli sekuraj (estas 3oble pli da veturiloj, kaj 2oble malpli da mortoj), kaj tamen dum sama tempo la instancoj estas eble sesoble pli ekscititaj klamante kontraŭ la survoja malsekureco! Tio estas fakto ege grava el vidpunkto socio-psikologia, kaj politiko-ideologia. Kaj kiu indas ekmaltrankviligegi!…...

 

11/3/2004 : Rigardu ! tiu instruisto personnomigxas : François-Xavier. Kial do permesas oni uzon de tiu montrema signo de religia anigxo, enmeze mem de la klascxambroj ?.. . . . .

Hm ! bonega demando por stari al Luc (Ferry) ! kaj al Jacques (Chirac)

 

9/2/2004 : Nu jen oni praktikas paranoecan persekuton al ĉio, kion oni suspektas pri fari, eĉ silente, ian propagandon por Chanel , ne , pardonu !, pri Adidas, ne rajtas ili, pardonu ! por kredo je Dio, kaj ĉia alia religia ideo, kaj samtempe ekzemple la instruistino en la filmo « La fino de la besta Regno », (1) kiam ŝi ja deziras nepre encerbigi je ŝia lernantino, ke « reviviĝi, tio neniam okazis, kaj neniam okazos, nepre ! » sxi faras kontraŭreligia propagando, neta, kaj tute ne neŭtrala ; permesitas tio, dum iu, kiu eĉ ne farante neniom da propagando, sed kiu vestiĝus – pere de tradicia eŭropea vesto ! – tiamaniere, ke oni povus konjekti, ke ŝi kredas en Dio, tion ili rigardas kiel atenco je la neŭtralo !!!!

Tie ili senmaskigas sin ! kaj oni ja vidas pri kio temas fakte …

 

(1) Vidu en la E-a Vikipedio, http://eo.wikipedia.org/wiki/La_fin_du_R%C3%A8gne_animal artikolo pri tiu filmo

14/4/2004 Nu jen ! Ili ankoraŭ ne mortigis la pronelon (Prunella modularis, vidu ĝin rete en http://eo.wikipedia.org/wiki/Pronelo), kiu kantas malantaŭ la Akademia Inspektejo ?! Tamen, enkadre de la Batalo kontraŭ Bruo, « pro kialoj de sekureco », ili certe malpermeos nun ekzistadon de birdojn en la urboj !…..

 

14/3/2004 : Socio ĉiam estas bazita sur morto ! Antaŭe oni instituciigis murdon sub nomo « milito ». Nun oni forstrekis militon ; sed oni inventis abortigon kaj eŭtanazion.

Kaj la policaj misfaroj.

 

13/3/2004 Jes konjekteble mi decidiĝos enskribigi min por deĵorado ĉe la tabloj en la balotado, sed nur ĉe la 1-a raŭndo, ne en la 2-a raŭndo, en la 2-a raŭndo ĉeestos plu konkurantaj nur la dekstro kaj la dekstro, la dekstro aŭ la surogata dekstro, l’UMP (laŭdire « Gaullistoj ») aux la PS (laŭdire « socialismanoj »), balotoj laŭ usona maniero, kio estas pli malnaiva versio de la balotoj laŭ la soveta maniero. . . .

 

15/4/2004 : Male al certaj asertoj kaj insidaj konceptaj kungluaĵoj de la « Ununura Penso », kapitalismo multe pli bone kunkongruas je diktaturo, ol je demokratio (tion oni jam bone vidis en Sudameriko, nun en Ĉinio, kaj en la ena evoluo de entreprenoj en Usono, ktp).

 

13/4/2004 : Oni ne kredu, ke homaj kaj sociaj ecoj povus ŝanĝi : Temas simile al la « ekologiaj niĉoj », la ekologiaj rollokoj. Ekzistas ekologiaj leĝoj en socioscienco kiel en naturo. Kiam certa specio malaperas, alia venas plenigi gian lokon. La kristanismaj pastrulaĉoj (france « calotins ») malaperis, ĉar (nur kelkaj ritecaj « pastrovoruloj » ŝajnas ne jam scii tion !!) religio mortis kaj estas enfosita jam de longe, sed ALIAJ « pastrulaĉoj » okupiĝis ilian postenon. Katolika inkvizicio malaperis, sed nova inkvizicio okupas ĝian postenon, la katolikaj misiistoj malaperis, sed novaj aliaj okupas ilian postenon, la « Menso-Direktoroj » kaj konfesistoj kristanaj malaperis, sed novaj Menso-direktoroj kaptis la lokon, la Jezuistoj malaperis, sed aliaj jezuismaj vortartifikuloj okupas la postenon.

 

 

1/5/2004 « La laikeco estas regulo por vivi en demokratia societo. ĝi trudas, ke estu donataj al homoj, sen distingo de klaso, deveno kaj kredo, la rimedojn por esti si mem, liberaj pri siaj engaĝoj, responsaj pri sia ekflorado kaj mastroj pri sia destino. La laika moralo, kiu el tio rezultas, estas simpla. Ĝi baziĝas sur la principoj de reciproka toleremo » Tiel bele diras la teoriantoj de « Laikismo ». Sed konkrete (almenaux en Francio, ni esperu, ke nur en Francio !) la konkreta agado de tiuj, kiuj auxspiciigas sin de laikeco estas la konstanta neado kaj la malo de ĉi supraj linioj (nu malfermu gazeton aŭ aŭskultu iun paroladon de la famaj Raffarin-Sarkozy- kaj tiu ministro de eduko kun montreme kristana persona nomo kiu montras la religian identecon [kio li mem diras ke estas krimo !] t. e. Luko !) Laikeco de la militoj dumtempe de la patreto Combes (franca politikisto ĉ. 1905) ĝis la nuna « plej malgranda policistaĉo de francio » (kiel diras la revuo PLPL) estas ne rekono de « kultura bunteco », sed maltoleremo al tiuj kiuj malsimilas ! kaj la postulo al tiuj, ke ili rektiĝas ! ne estas doni al ili sen distingo de deveno kaj kredo la rimedojn estis si mem, sed la diabligado kaj malpermeso al ili esti si mem ! (kaj cetere la rifuzo pri serĉi kompreni nek dialogi, nek respekti) Eĉ evidentaĵoj, kiuj Montaigne kaj Pascal malkovris kaj eldiris jam de jarcentoj ili ne kapablas konsciiĝi ! do ne ni parolu pri la citaĵo de Saint-Exupéry !

Do la idealo estas bona, sed ne sub la vorto laikeco oni trovos ĝin. Konkrete la vorto laikeco estas uzata kiel kodnomon de ia maltolerema milito kontraŭ tiuj, kiuj ne pensas aŭ vivas kiel la memtitolitaj « bone »pensuloj !!

Kaj en epoko kaj medio, (la instruistaro) kie rasismo iĝis malpermesita, estas surogato per kiu ili povas satigi kaŝe ilian rasismajn intimajn puŝojn !

 

2/5/2004 La naziaj praktikoj ne estas krimecaj agoj hipokrite sinenŝaligitaj en la flago de higienismo, tio ja estas higienismo irigita ĝis la ekstremon de ĝia logiko.

Estas momento memori la saĝecon de Marjorie Boulton « Kio tro kredas pri sia vero, kreas inferon sur la tero »

 

3/5/2004 Legita en TTT-pagxo : « Polico gardas, Polico observas … nin. Polico baldaŭ ĉeestos malantaŭ ĉiu pordo. Ĝia anaro pli kaj pli kreskas. La homoj en malhelblua uniformo (en aliaj landoj la koloro povas varii, nur ŝanĝu la koloron !) pli kaj pli arogantas kaj sentas sin havi denun ĉiujn rajtojn Neniu el niaj gestoj nun eskapas al kontrolo de polico akcelita de la legxoj Sarkozy kaj perben. Ni estas pli kaj pli enslipigitaj. Baldaŭ nia gena printaĵo kuŝos en la Granda Sliparo » jes, kaj baldaŭ la reto iĝos tereno de senrajteco kie regos privata justico pro la ĵus voĉdonita de parlamento leĝo.

Kaj se tio ne sufiĉus (sed la logiko de socio kaj ŝtato frenezigita estas « ĉiam pli », historio multfoje tion montris) nun ni estos totalisme slipigitaj en nia korpo kaj sano kun la novaj projektoj pri « Vitale » karto ! Baldaŭ la teruraĵoj de Orwell kaj Aldous Huxley aperos kiel ŝercojn de bonkoraj metilernantoj…

 

8/5/2004 “Posedo” de kato estas grava afero kaj edukiga morale: ĉar tio kutimigas onin feliĉi pro vido de ies alia feliĉo, eĉ se oni mem tute ne ĝuas tian feliĉvivon.


Miaj recenzoj: 

 

MODESTAJ VIVOJ


Pri « Mistera Lumo »

de Julian Modest


(Eldonis Hungara Esperanto Asocio, jaro 1987, 90 paĝoj)


Tiu libro estas aro da noveloj, do neeblas kaj senutilas rezumi la rakontojn, des pli, ke tiuj, kiel ofte okazas ĉe noveloj, estas fragmentaj misteraj, ambiguaj, milde aŭ silente sed kruele emociigaj, lulaj, senkonkludaj, aŭ kies konkludo dependas de la leganto, de ĉies aparta koro, ili kiel ofte la bona literaturo lasas onin libera senti, interpreti, juĝi la okazaĵojn, la sentojn, la konkludendaĵojn tiel, kiel oni volas. Momentoj el emocio, tuŝaĵoj kiuj surmetas sin en la koron, kaj kiuj mistere emas resti tie.


Tiuj rakontoj estas esence faritaj el memoroj, jam la agordo estas donita de tio.
La eta mistera penetranta muziko tintas, kiu parolas pri la tristecoj de mondo, pri fuŝitaj vivoj, pri kiel oni pasas preter valoroj, kiel koroj sangas sensange, homoj, kiuj malkovras kiom modesta estas la prezo de la homa vivo, eĉ kiam rasismo ne venas senvalorigi ĝin.


En Modest estas atento al la homoj kaj ties obtuzaj de si nekonataj sentoj, al tiuj ŝanceliĝaj est-eroj, tiuj rev-eroj, kiuj estas la homaj personoj. Al la homoj, sed ankaŭ al la aĵoj, ĉar ĉe li la aĵoj estas kiel pecoj da karno mem, plenaj je sango, ili foje parolas anstataŭ la neesprimitaj sentoj, ĉar tiuj tro profundas por ke spirito trovu ilin.


Lia stilo sufiĉe simplas sed sentemas kaj espresivas, sperte efika. Li lertas, kiel senintence, kiel ne tuŝante, vadi en la labirintaj svagecoj de la animo kaj subkonscio. Ĉar modestuloj ne ploras, ne klarigas al si kio okazas, kio « konsciiĝas » en siaj subkonscioj, kie nur senĉese revenas memoroj, certaj memoroj. Malgraŭ ĝia naiva foje neklariganta ettuŝa rakontado Modest-a Romantismo eligas tutan la doloron de l’mondo kaj tuta ties seniluziiĝo.


Kelkaj detaloj, kaj agrablas, sentigas nin, ke oni estas en orienta Eŭropo : Bulgarujo (la aŭtoro estas bulgaro), aŭ Hungarujo (la noveloj estis verkitaj en hungarujo)


Nur unu aferon mi mallaŭdos en ĝi, ĉar mi tute samopinias tiurilate kun Claude piron en lia “la Bona Lingvo”, tio estas la uzo tute senutila, senfrukta, neniel ajn pravigebla, de tiel diritaj “neologismoj”. Ĉar kio alportas la uzo de “friska” anstataŭ « malvarmeta » ?! « frida » anstataŭ « malvarma » ? « magra » anstataŭ « malgrasa » ? « olda » anstataŭ « maljuna », aŭ « malnova » ? ĉar krome ! tiu estas dusenca ! « povra » anstataŭ « kompatinda » Tute nenio (krom la devigo al ne latinida aŭ ne anglosaksa leganto serĉi ĉue en dika vortaro !) kaj estas malkongrua al la spirito kaj koncepto (kaj virto) de esperanto ; En pasinta generacio la bazinstruistoj diradis hontige (kaj hontinde, ni nun opinias !) al iliaj junaj lernantoj, ke eldiri vorton el la patezo estis « direkti piedfrapon al Francio », nu, se uzi senprave (ĉar tamen kelkaj efektiviĝis riĉigaj kaj pravigablaj, kiel « akceli » - kiu en Esperanto estas multe pli ol simple « plirapidigi » - aŭ « tenere », sed oni plu atendas la novvortojn el ne-eŭropeaj lingvoj !!…, kiuj iom pravigus pli tian agon !)tiajn « neologismojn » (eĉ la vorto ne estas neesperanta !) estas kiel direkti piedbaton al Esperanto.

Por ne fini per kritikaj vortoj mi citos du geniajn frazojn de la libro :

 « El iliaj brustoj la koroj kvazaŭ forflugus kiel du alaŭdoj »

kaj :

« Sub la silka robo , ŝiaj maltrankvilaj mamoj varmas kiel du bulketoj ĵus bakitaj »


Tiu modesta libro entenas sorĉapovon, legu ĝin kaj post ĝin ferminte, homoj, aĵoj, momentoj, frazoj de la libro ne plu lasos nek vian subkonscion.Roland PLATTEAU

  ces bouts de rêve que sont les personnes humaines

PS: Krom tiu novelaro estas dua "La Fermita Konko", en kiu kelkaj prufunde emociigaj kaj geniaj noveloj trovigxas, precipe Vetiha  kaj  La Kaverno (vera filozofia sumo de lia verkaro).

Sainte-Catherine 12/10/2003 -13/3/2004


SED NUR Fragmento, de Trevor Steele

(Eldonita el FONTO; Chapecó , 448 paĝoj)


Trevor Steele verkas en bona, riĉa, nepre imitinda lingvo, unu el tiuj, kiuj evidentigas la elstarajn kvalitojn de Esperanto, kaj en kiuj oni trovas tiujn frandajn (kiel Claude Piron dirus), bildigajn, esprimriĉajn, mirinde kreitajn vortojn kaj esprimojn, kiuj estas la genio de Esperanto. Tiuj vortoj, al kiuj oni neniam pensis antaŭe sed, kiujn vidinte , oni trovas tiel memkompreneblaj, nemalhaveblaj, kaj oni notas zorge! Kaj la aŭtoro samlerte elfaras stilekzercajn paĝojn tiel en la vortumema frazado de humila kaj afekta duonklera farmbienisto kiel en rutine krudega babilo de du aliaj aŭstralianoj, plenplena je fi-vortoj, samlerte vidigas foje la rakonton pere de la okuloj de tiu aŭ tiu el la rolantoj, do ĉiufoje malsame, do ĉiufoje prezentante samtempe kaj la eventojn, kaj la animstilon de tiu rolanto!

Konsidere la rakonton, ĝi estas, simile al « Kiel Akvo de l’rivero », tutan bildon de l’Eŭropea mondo ; sed iom antaŭe (fine de la XIX-a jarcento) kaj ne en la interno, sed al la ekstero, tiu mondo kie la Europeanoj mistraktis, malestimis, eksterminis la tiam diritajn “malsuperajn rasojn”, tiujn popolojn, kiuj, la Scienco diris, estis nature malaperontaj, ĉar ili ja estas malsuperaj ĉu ne ? nepre repuŝotaj laŭ la progresoj, la antaŭenirado, de la Civilizacio, t. e. de la koloniaj entrudantoj. Tiuj ideoj kaj tiu ekstermino tiam partigitaj de ĉiuj eŭropeaj landoj tiam ŝokis tre malmulte da homoj, tiomlonge, ke ĝi disvolviĝis en for-foraj landoj plenaj je nigrhaŭtuloj kaj nigrhaŭtulinoj (kaj nigrhaŭtulidoj); ĝis kiam iu nomata “Hitler” ekhavis la ideon efektivigi la samajn ideojn kaj la samajn praktikojn en Eŭropo mem. Kiam temis ne plu pri nuraj abstraktaj sovaĝuloj sed pri la najbara butikisto, psikoanalisto aŭ tajloro (kaj iliaj infanoj) multaj ekhavis tamen malsaman vidpunkton kaj komencis teruriĝi. Do la rakonto prezentas al ni rusan scienciston de tiu tempo, (kaj fakte tiu malfalse ekzistis, lia “modelo” estas Mikloukho Maklaï, kaj ne nur ĝeneralaĵoj sed multaj detaloj samas, pri la vera ulo libro en la franca eldonitis nelge: “Le Papou Blanc”) irinta al Verda Insulo (temas pri Papulando) por esplori la “sovaĝulojn” kaj fakte sekurigi tiun insulon al sia patrolando prefere ol al aliaj regnoj, kiel Britio aŭ Germanio, kiuj ankaŭ okulumas al ĝi! Oni sekvas lin poste en Aŭstralio, kie li malkovras multajn aferojn (ne mi malkovros al vi ĉiujn la risortojn de la rakonto !), precipe la kompatindan restulojn de la tieaj aborigenoj. Dum tiuj travivaĵoj tiu suferas konvertiĝon, kaj iĝas sindonema advokato de l’rajtoj de tiuj “sovaĝuloj”. Ankaŭ pri alia kampo tiu sciencisma, materialista, sendiisma, raciismano suferas konsternigajn travivaĵojn, t. e. pri tion, kion oni nomas nun “parapsikologio”, “miraklaj” kuracadoj, antaŭsentoj, reenkarniĝo. Nu, en tiu libro ankaŭ amaferon oni trovas, kaj tragikecon de la vivo (“inter homo kaj sorto estas maro da larmo” ĉu ne ?), kaj iom da humuro, precipe ĉirkaŭ “la egulo”, tiu servisto de Maklin (la rusa sciencisto), tre abunda je muskoloj, sed tre malabunda je cerbo, timema kaj mallaborema malgraŭ lia forto, naive kaj mallerte ruza, memame senhonesta kaj cinika, sed kiun oni finfine, kiel Maklin mem, emas rigardi kun amusiĝo kaj simpatiiĝo pli ol kun incitiĝo !

Mallonge tiu aventura kaj filozofa libro estas riĉiga kaj agrabla libro, nepre leginda.

Nur du epokmisaĵojn (france:“anachronismes”) mi rimarkis, en le buŝo de la personoj esprimoj kiuj ankoraŭ ne ekzistis tiam : « kiĉo »(Kitsch) kaj « aliaj dimensioj » (se mi ne eraras nur post Einstein komencis tiajn fantazioj pri aliaj dimensioj).

Don Harlow diris ke tiu verko estas unu el la plej bonaj romanoj en la Esperanta literaturo ; li pravas.


NB:
Fakte la heroo de Steele ja ekzisitis, gxi estas modelita laux realviva rusa sciencisto Miklukho-Maklaï (ecx simila nomo !)
Peu connu du grand public, ce grand explorateur russe se distingua par un grand courage et par un réel effort de compréhension de la culture des peuples du Pacifique, les Papous notamment.Passons sur ses voyages en Amérique du sud, c'est grâce à son expédition, solitaire, sans armes, auprès d'une tribu du nord-est de la Nouvelle-Guinée, qui n'avait jusque-là rencontré aucun homme blanc, qu'il bâtit sa réputation.Disciple du darwinien allemand Hanckel, il ne faisait preuve d'aucune prévention envers les tribus océaniennes, fussent-elles peuplées d'anthropophages.Aux habitants du premier village rencontré, il distribua perles de verre, clous, tissus...Après avoir accepté l'offrande, les papous décochèrent deux flèches au-dessus de sa tête, puis le menacèrent avec une lance...L'explorateur sautilla de côté, tel un boxeur et se rendit compte qu'il s'agissait d'un jeu.Puis, il avisa un hamac sur lequel il s'étendit benoîtement, simulant une sieste.De ce moment, une grande complicité réunit l'homme blanc et ces papous.Il put étudier à loisir leurs moeurs, leur langue, leur artisanat, leurs rites religieux, leur musique, leur habitat...
Miklukho-Maklaï ne cessa depuis de dénoncer les différents colonisateurs de la Nouvelle-Guinée, anglais, néerlandais, allemands. Le capitaine Hermann Detzner, qui au début de la première guerre mondiale, massacra par centaines les papous sous le prétexte d'avoir découvert un festin de cannibales lors d'une expédition, usa en outre des pires tortures pour punir les mélanésiens qui avaient eu la mauvaise idée de tenter de se suicider en raison de la détresse induite par les mauvais traitements, l'esclavage, les maladies...
Miklukho-Maklaï n'était plus là pour assister à cette catastrophe, emporté par la malaria en 1888, à l'âge de 42 ans.
 R. PLATTEAUSEN TITOLO, de Ivan Ŝirjaev

(Eldonita el PRO ESPERANTO, Vieno , 336 paĝoj)


Esperantista Tchekov-o !


lA UNUA ROMANO PER ESPERANTO !

Ĉu vi konas "Sen Titolo" (tiel)? la romano perdita/retrovita (eĉ la historio de la romano mem estas kortuŝa romano! neniam publikigita dumvive de la aŭtoro Ivan Ŝirjaev - unu el la plej fruaj esperantistoj, unu el inter la entuziasmaj junuloj de la 1890-aj jaroj! - ĝi estis retrovita far la bibliotekestro de la “Esperanto Muzeo” en Vieno sur polvokovrita breto, kaj savita/publikigita unu jarcenton por la verkado!).
Fakte la aŭtoro prezentas ĝin, ofta artifiko beletra, kiel manuskripton trovita hazarde en brokantejo, kun letero de esperantisto, kiu ne volas, ke oni publikigu ĝin antaŭ sia morto, kaj diras , ke ĉio en ĝi estas vera (kaj eble ja la romano konjekteble estas almenaŭ parte membiografia) kiel ia botelon ĵetitan al la maro, la maro de la nigra oceano de morto. Ne nur historio dokumento (pri la unuaj pioniraj jaroj de Esperanto, pri malnova Rusio, tiom malsimila kaj tiom simila, tiom ekzotika kaj tiom moderna, kaj tiom home proksima, pri la kapabloj de la lingvo ĵus kelkajn jarojn post sia kreado!) sed bone verkita, literature pensita, kortuŝa romano, kaj tragika fakte kiu lasa guston da cindroj en la koro kiam oni turnas la lastan paĝon (mi ne diras pli, jam estas tro! mi ne volas fuŝi la legadintereson!).
Tiu libro kvankam provofrapo estas majstra frapo kiel dirus Corneille. Tute valora indas iĝi inter la klasikaĵoj de E-a literaturo.
Legu ĝin!
Kaj bela rakonto pri amo (eĉ se la rolulo naive ne konsciiĝas ke estas amo!) kaj pri feliĉa tempo, kiam la homoj estis pli sociemaj, pli spontanaj, pli karesemaj, kaj pli kisemaj ol en la nuna malserena epoko. Fakte unu el la plej gravaj instruoj de la legado estas ke nia epoko NE estas pli libera ol tiu, sed malpli.


(mi nur demandas min ĉu "la ĉerizarbejo" de Tchekov estis jam eldonita, kiam Ŝirjaev verkis sian "Sen Titolo" ?
(Ankaŭ Tchekov verkis novelon tiatitola)