Kaj vent’ nekonata venas min karesi

Kaj mi volus, mondon, kapti ĝin por kisi.

(Lecomte de l’Isle)


Persona Taglibro Esperante


(ankaux vidu : /Esperanto/prose originale en E-o/Pour publication dans Lauxte !)


1) (2002) Nuna la epoko malestimas maljunulojn (ne nur la junulojn). Malfidu Hitler-on,
ĉar lanĉis li la estontecajn ideojn !


2) (15sept2002) Mi volus kuŝi, la brakojn ĉirkaŭ
Ĵacqueline, por ĉiam.


3) « la delican spn
ĝecon de ŝia mamo » (Trevor Steele)


4) « 
La pensoj pri kiuj ni bedaŭras , ne ŝuti larmojn, estas la plej profundaj, kaj estas al ni la plej karaj. » (CIORAN)


5) « Ami » nepre rimas kun « ĉiami », se ne tio ne estas ami.


6) « por savi nin de sobro » (K. Kalocsay) Jen bona kaj inda esprimo.


Tro malkonata, tamen necesega kaj demokrata ebleco por libera esprimado de siaj abonantoj pri ĉiuj temoj, sen tabuo

             kaj sen cenzuro estas la revuo "Laŭte", Amika Esperantista Amikaro, FR-47470 Beauville (Francio).

( sauf qu’ils pratiquent un »laïcisme » t.e. une passion anti-religieuse rituelle et obsessionnelle de nature quasi…….. religieuse !

+  ces gens, qui sont théoriquement des révolutionnaires et des libertaires, sont vraiment soumis ; la seule chose qu’ils font c’est attendre la mort, ça fait l’effet d’une salle d’hospice.)


7) (okt 2002) Plej duraj la tagoj estas ontaj, fakte : pograde ke oni de ree sopiros trovi antaŭ si iometon da feliĉ’, kaj ke oni trovos nure malfeliĉon kaj malfeliĉaĵon. Antaŭ, malantaŭ, kaj ĉeflanke. Kaj ke oni kunpuŝiĝas ĉiam kontraŭ saman la muron.

Jacqueline!


8) pri “pozitiva penso” vivo kaj aliaj
ĉagrenoj :

Ne dubu, pro post tro da “real-vidismo”, tio ne estas solvo, ja ne : Tion oni “pripagas” . Ne solvas ĉar oni kuŝiĝas en koton rifuzante ĝin vidi, nek ĉar oni rampaĉas cele al eviti la bastonbatojn !

Oni lasiĝas esti lulita, pro malkuraĝaĉo, tiomlonge, ke ekzistas vivantaj uloj, ke ili tion faras al vi.

Ne ĉar oni rampaĉas meze de koto, por ne glitfali, ke ni malpli fetoros.


9)
Ha kaĉjo mia ! ĉie kie estas grimpeblaĵoj, al vi estas grimpenda ! Vi pravas ; tio estas sana sinteno ; vi ne estas tiel, kiel la infanoj nuntempaj.


10) Ja konsistiĝas multaj personoj, pri kiu mi funebras!
Mia patrino, mia patro, mia infano(j) kiun mi ne havis (momente apenaŭ ke tiu okazus, li estus nomigita „Grégoire“), Jacqueline. Kaj ne forgesu mian hundon Eliot, mia katino Poupounette, kaj ankaŭ homoj kiel ĉefe mia amiko Claude, kiu mortis en majo 1992.


11) « La vivo estas la varmo de ligitaj koroj » diris irana poeto ; kiam
ĝi ne plus estas, ne plu estas vivo.


« 
Nedireblan vi petas, reĝin’, renovigi doloron » (Virgile)


12)
« Ŝia haŭto estis blanka kiel papero. Logis kaj samtempe timis min rigardi tiun vizaĝon, kiu estis riceviginta al mi tiel multe da amo kaj da feliĉo.Ŝi estis tiom ŝanĝiĝinta, ke mi ne plu tre bone rekonas ŝin. » (Niu-Niu)


13) „Ewig rein nur bleibt die Träne“ (
Ĉiam puraj restas nur larmoj)

Tial  de l’momento kiam larmoj ĉesas la animo iĝas malpura.


14)
“mamoj... staris... forte cicitaj” (Lode van de Velde) : tre eleganta, bela, franda, inda esprimo.


15) Mi ja ne antaŭsciis, nu, kiam unuafoje ŝi kondukis min en la domon de siaj gepatroj, kaŝe, tion, kion mi estis, iam tie vidonta........(26/2/2003)


16) “ili kondutis kiel infanoj koncerne sian koron” C’est comme ça en fait que tout le le monde devrait être, c’est comme ça qu’il faut être ; si on veut rester un homme. Tiel fakte ĉiuj devus esti, tiel oni estu, se oni estu kaj restu homon.


17)  « Mi estis ofte montrita en Saint-Bonnet-en-Champsaur hundon, kies mastro mortis. La besto iĝis blinda pro aĝiĝo, kaj pasigis sian vivon en angulo de la domo.

Iun tagon, ĝi aŭdis paŝon, kiu memorigis al li tiu, de ĝia forpasinta amiko ; ĝi subite lasis sian lokon. La viro, kiu estis enpaŝinta surhavis ŝtrumpetojn kanalitajn ; la hundo estis perdinta la flarpovon sed memoris tiun specon de ŝtrumpeto kaj frotis ĝojplene sian kapon ĉe ilin, kredante, ke lian mastron revenas..

Sed la viro ekparolis : la dummomenta iluzio forsvenis.

La hundo retunis en sian angulon, dormiĝis, kaj mortis »             (Elian Fimbert)


18) gramatika ekzemplo : « ĉiu malbona sciigo alproksimigas min per unu paŝo al la tombo » (Z)


19)
"Sed, ekas jam via reenado, morgaŭ vi ankoraŭ ĉirkaŭos min; ja, poste, neniam vi elenos! Ĉiam ni ne plu malunuiĝos," daŭrigas Urban. "Mi eksuremas vin, mia etulino, sed de inter via antaŭaĵo ne eligu min!" (Mike Urban)


20)
« Alie odoras fojno por ĉevaloj kaj enamiĝintoj. » (S.J. LEC)22) «  Victoria havis malantaŭ si pasintecon da turmentadaj afliktoj, suferoj kaj soleco. »  (Jean Ziegler - en "Le Bonheur d'être suisse")


23) Estas diro de Rosa Luxembourg (Roza Luksemburg) kiu tekstas : « Tolero estas ĉiam tolero al iu, kiu ne pensas kiel oni » ! Ja ! Sed la nuntempuloj tre ŝatas sin bombaste farbi per toleremo, sed deziras praktiki ĝin nur al homoj, kiuj pensas same kiel ili !

- Ekde kiam ili kunpuŝigas kun vera defio al vera tolero, ne plu estas iom ajn da. Vidu ekzemple la sintenoj rilate la tiel dirita « islama kaptuko » (en 1960 on disait : « accessoire de mode »).

Kaj ne estas la ununura ekzemplo, estas sisteme.


24) Feroca malrapideco kaj tuta manko pri seriozeco estas ĉiamaj kaj ĉieaj nun ĉirkaŭ ni. Nuraj kaj izolaj estas raregaj etaj libro-firmaoj, au vivantaj fosilioj el alia epoko malnova, plu praktikas la diligentecon kaj la rapidemon, kiuj malnovtempe normalis, kaj modernis. Nun nur la mortigistoj kaj la manketenigistoj efektivigas siajn « profesiojn » kun diligenteco !….


25) « Sub la silka robo , ŝiaj maltrankvilaj mamoj varmas kiel du bulketoj ĵus bakitaj » (Julian Modest)


26) 5 nov 2003 Vikipedio -Tiel mi havas kiel Maklin la impreson alporti mian etan kontribuon al la granda mozaiko !


27) Inter la ĉiuj pli geniaj, emociigaj kaj tiome orel- kaj-perorel-kor-plĉaj poemoj de Marjorie boulton, estas unu « Nokta Silento », kiun mi povus preni kiel mia ; sed…nur la lastaj versoj mi devus ŝanĝi… Do mi ĝin jene tiel kopias, sub la ŝanĝita ankaŭ titolo:


eĉ multe pli malfeliĉa ol Marjorie BoultonSendorma,

Malvarma…


Nigra mateno mokas la horloĝon.

Ho, ma teruza rozo,

Mi kuŝas sen ripozo,

Ne trovas dorman neniiĝon !


La pord de dormo min rezistas.

Frazoj rompitaj,

Akraj malglataj,

Fulmas en mia kapo.

Mia kara!

Mi kuŝas senespera,

seneca korpo.


Sed nur, ne estus terura tiel, eble eltenebla,

Se nur ne estus

Ke eĉ ie en la mondo vi ne plu nur ekzistas.Ste-Catherine 10 novembro 2003


28) Kiel mi iam diris en mia fra
nclingva taglibro :

Tio estas kiel pri la ursidoj (1) : Oni ekzistas nur pere de la karesoj, kiuj oni ricevas. (kaj tiuj kiujn oni donas al aliaj)

(1) (aludo al la mezepoka legendo laŭ kiu la ursidoj estas naskitaj ne tute formitaj kaj ke la ursino ilin finformigas per leki ilin.)


29) 12/11/2003

« Sur vojo de l’vivo nun vagas mi sola,

Senzorge al kie la tempo min blovas ; »


30) “Vi Lesbia, demandas kiom kisojn mia koro bezonas por satiĝi ?
Ho, demandu do, kiom sabloj ardas en palma dezerto de Libio. Ho, demandu do, kiom steloj ŝtele rigardas. Tiom kisojn bezonas kor’ freneza.”


31) Oni lime rajtas perfidi iun vivantan, sed ne permesitas perfidi iun ĉar ĝi estas mortintan.


32) « Renkontis du urugvajaj

Knabinoj kun du uloj tajaj

La komuniko

okazis per fi…..ngroj

La kvin estis tamen tre gajaj. »

 

                                                Ne « tamen » , « tial » !

 

33) 25/11/2003 „Mi iras limake,

sen destino,

verŝante mian ploron …

rampante sur la grundo.

Mi forlasas miajn markojn,

mi ne scias ĉu neviŝeblaj

en la lumo de la ekmiro,

kiu eklumas en la soleco »


34)( 9/12/2003) «Ni havas financistojn

politikistojn

ĵurnalistojn

televidon

prudulojn

kaj ankaŭ aliajn

venenaĵojn.

Sed krotalojn

ni ne havas.»


(
William Auld)


Kiom ĝusta ! Francio nuna estas tia ! TIO estas nia problemo !

Kia trafa humura kaj inteligenta resumo en unu frazo.


35) « Ĉiutage lernu, pensu, desegnu, pentru, kantu, dancu ludu kaj laboru iomete »


Quel beau programme ! kaj konsilinda, jen la homdisvolviga vivo.


36) « ekprenu la manon de via kunulo kaj ne disiĝu unu de la alia ! » kiel prave !

(veege)


37) octobre 2003: Pli kaj pli evidentigxas, ke kontraŭ ĉiuj falsaj internaciismoj, kaj tiu tute ne humanisma, eĉ nete malhumanisma fama “Tutmondiĝo”, kaj kiu, por paroli klare, estas projekto de mafieca “razzia” (elrabado) super la tuta planedo, Esperanto ( kun ĝia “Interna ideo” kaj la rilataj valoroj) estas nunepoke la sola vera internacia kaj humanista forto sur la tersurfaco.


38) 8/5/2004 “Posedo” de kato estas grava afero kaj edukiga morale: ĉar tio kutimigas onin feliĉi pro vido de ies alia feliĉo, eĉ se oni mem tute ne ĝuas tian feliĉvivon.


39)  “Nenaskotaj infanoj” ankaŭ virojn vekadas.


40) Nun aŭdo la vorton “sekureco” en instanca frazado devas esti tiom teruriga al ĉiu humanisto, kiom en naturo vido de vipero !


41) Modifo de Théophile Gautier :


Ne plu pensi, ne plu ami (…), sed plu malami.


                                                (2004)


43) “Ĉiu propran saĝon posedas”


44) 24/9/2004

“Poste en la lit’ kunkŝos vi du

vole ne vole kun rid’ kaj petol’ ;

unu l’alian pinĉios per man’:

belas pinĉ-vundoj naskitaj pro am’.”


Jen mi dirus la plej emociaj kaj tragikaj versoj de l’tuta terpoezio, se oni pensas, ke ili datiĝas de la 13-a jarcento…


45)17/12/2004
Oni ne mirigu pri la mentaleco de la loĝantoj de Germanio dum la 1933-1945 jaroj : ili estis la samaj kiel tiuj de la Francio de Sarkozy kaj « Vitale » karto.


46)
infano, kiu saltas surkorte


jen estas vera vivo, nur tio


47) 29/3/2005 Bulonjo-
ĉe-Maro (la historia kongreso !) Por iri en necesejo mi lasis mian tekon malantaŭ mi ĉe muro, tion normale oni nepre neniam faru, sed oni povas konjekti, ke en esperantujo ne estas stelistoj. Kaj ankaŭ, ke ne estas policistoj por preni ĝin kaj eldetrui ĝin, sub principo, ke eble estas bombo ene ! Oni povas konjekti, ke tiuj du specoj da fiuloj ne ekzistas inter Esperantistoj.


48) Fermosolena
ĵo ; Plutniak :

« Vi vivis historian momenton » (ja !)


49) Longuépée :

« Vi povos diri al viaj nepoj, ke vi estis tie »

se oni havos nepoj……


50)
Vera suferanto estas tiu,al kiu oni rifuzas eĉ tiun titolon.
(Jerzy. Lec)


51) 4/7/2006 mi havas neniom da espero, ia ajn


52) ĉu io ajn havas iun ajn graveco? Nenio.


53) 15/7/2006

TRO MALFRUE

....
Sed nun – pri mia fenditaĵo kora –

Ĉu restas ĝi zorginda, ĉu ĝi gravas?
Viando por la katoj, ĉu valora ?